^

Maaligalerii abi

<<Tagasi


Nagu saidi põhiosa galerii on adapteeritud erineva ekraani suurusega seadmete jaoks. Lehe elementide paiknemine muutub sõltuvalt ekraani orientatsioonist. Šrifti suurus muutub ka automaatselt. Lehe vaade laua- või sülearvuti ekraanil erineb eelmisest versioonist:


Menüü paneel: laua-, süle- või tahvelarvuti horisontaalse orientatsiooni korral


Menüü paneel: tahvelarvuti vertikaalse orientatsiooni korral

Väikese ekraaniga seadmetel (nutitelefonid) menüü on peidetud nind see kuvatakse nupu vajutamisel. Menüü on järgmise kujuga:

Menüü suletakse käsu valimisega, nupu korduva vajutamisega või vajutamisega ekraani vaba osa peale.

Vaatluse juhtimine

Kõigil seadmetel kategoorias Nimetus tähestiku paiknemine teostatakse automaatselt ning ei nõua kerimist. Kerimine Aasta ning Teema/Sari/Žanr kategooriates toimub alla-ülesse suunas horisontaalse orientatsiooni korral ning vasakule-paremale suunas vertikaalse orientatsiooni korral. Pisipiltide kerimine toimub alla-ülesse suunas välja arvatud tahvelarvuti vertikaalse orientatsiooni korral, kus pisipilte kuvatakse ühte ritta ja kerimine toimub vasakule-paremale suunas.


Pisipildid horisontaalse orientatsiooni korral


Pisipildid vertikaalse orientatsiooni korral

Pisipiltide allalaadimise ajal ekraanile kuvatakse animeeritud ooteindikaator:

Vajutamisega pisipldile avatakse selle suurandatud vaade, kuhu kuvatakse ka maali andmed (täisnimetus, aasta, tehnika jne).


Maali kuvamine horisontaalse orientatsiooni korral


Maali kuvamine vertikaalse orientatsiooni korral

Maalide kerimine toimub nuppudega (eelmine) või (järgmine). Kerimiseks võib samuti vajutada pildi vasakule või paremale osale (kõigil seadmetel).

Nupuga avatakse pisipiltide vaade.

Nupuga teostatakse täisvaate/tavavaate ümberlülitamine (ainult nutitelefonidel). Täisvaadet suletakse nupuga .


Täisekraani vaade

Otsing


Otsingu paneel

Sisestada otsitav tekst (3...12 märki) ning vajutada nuppu . Leitud vastavuste arv kuvatakse aknakeses Leitud:

Leitud text märgitakse allakriipsutusega nii pisipildi kui ka maali nimetuses. Vastavuste puudumisel kuvatakse teade EI OLE LEITUD.

Märkus: Otsing toimub galerii valitud osa ulatuses ning ainult teoste nimetustes.

"Мuuseumid ja kogud" jagu

Jagu avatakse muuseumide ja kogude täisekraanilise loeteluga, mille kerimine toimub alla-ülesse suunas. Muuseumi (kogu) valimisel loetelu saab sõltuvalt orientatsioonist kitsamaks või lühemaks.

Laua-, süle- või suure ekraaniga tahvelarvuti korral pisipildid paigutatakse ühte veergu horisontaalse orientatsiooni korral ja ühte ritta vertikaalse orientatsiooni korral. Väiksema ekraani korral pispildid hõivavad ekraani ülejäänud osa.


Ekraan valitud muuseumiga

Nimetuse vasakult asuv nupp viidab muuseumi veebile.

Vaatluse juhtimine toimub analoogselt galeriiga.

Jao menüü piisava suurusega ekraanil kuvatakse lehel, väikese ekaraani korral menüü on peidetud ning avatakse nupuga . Menüü on sellise kujuga:

Nuppude otstarve:


<<Tagasi