Õhtu rüütel
Õhtu. 1939
Õhtu. 1940
Õhtune kutse
Õnneratsu
Õnnis Prokopius tundmatu meremeeste eest palvetaja
Õpetaja käsk. 1947
Õpetaja vari